วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โทษของคอมพิวเตอร์
        โทษของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์นอกจากมีประโยชน์มหาศาลแล้ว แต่ก็ยังมีภัยหรือโทษที่เราไม่ควรมองข้าม การใช้คอมพิวเตอร์นั้น ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง คอมพิวเตอร์จะมีโทษถ้าเราใช้ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ และใช้โดยเด็กที่สมองยังไม่มีความพร้อมสมบูรณ์
- ได้รับแสงธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ไม่เพียงพอ
- เด็กไม่ได้รับประสบการณ์ไม่ จึงไม่มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับทางเดินเส้นประสาทที่ใช้ในการคิด
- จำกัดความเคลื่อนไหวของตา ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการกล้ามเนื้อเกร็ง
- การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็กซ้ำๆทำให้เกิดความเครียด
- การขาดการออกกำลังกายเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
- คอมพิวเตอร์(โทรทัศน์)จำกัดจินตนาการของเด็ก
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำกัดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและการจัดรูปแบบ
- สร้างความเชื่อที่ว่าปัญหาแก้ไขได้ด้วยการกดปุ่ม
- สร้างความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งมีเพียงสองด้าน เช่น ผิด/ถูก ใช่/ไม่ใช่
- ข้อมูลจากเว็บไซต์จำนวนมากทำให้มึนงงและสับสน
- การขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นส่งผลให้พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมถูกจำกัด
- ค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับครอบครัว